Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English

Od svojho vzniku advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková poskytuje nepretržite právne služby novým, ako aj stálym klientom, ktorí sa na nás obracajú s potrebou profesionálnej pomoci prostredníctvom efektívneho zastúpenia advokátom v súdnom, správnom alebo rozhodcovskom konaní. Pravidelne poskytujeme právny servis obchodným spoločnostiam a fyzickým osobám, ktoré s našou profesionálnou pomocou účinne riešia svoje osobné, pracovné a podnikateľské záležitosti.

Podľa zákona o advokácii a pravidiel stanovených Slovenskou advokátskou komorou pre prezentáciu advokátov je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v priebehu poskytovania právnych služieb svojim klientom.
Preto údaje o našich klientoch nezverejňujeme.

Spokojnosť našich klientov s našimi právnymi službami môžeme preukázať faktom, že klienti, ktorí využili naše služby v minulosti, sa na nás obracajú aj s novými záležitosťami a právnymi problémami, v ktorých potrebujú pomoc alebo radu advokáta s dlhoročnými skúsenosťami.