Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English

Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková je prvou súkromnou  advokátskou kanceláriou pôsobiacou v Partizánskom. Komplexné právne služby poskytujeme klientom už od roku 1993, a to vo všetkých oblastiach práva Slovenskej republiky. Špecializujeme sa najmä na občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, rodinné právo, trestné právo, ale zároveň sa zaoberáme aj ďalšími súvisiacimi právnymi odvetviami.

Naším cieľom je využívanie všetkých zákonných prostriedkov tak, aby sa výsledok dosiahol k maximálnej spokojnosti klienta v čo najkratšom možnom termíne. Právny servis zabezpečujeme na celom území SR, ako aj sprostredkovane prostredníctvom úzko spolupracujúcich advokátskych kancelárií a právnikov v Európe, v jazyku slovenskom,  anglickom a nemeckom.

Za účelom poskytovania komplexnej právnej pomoci spolupracujeme so znalcami, exekútormi, notármi, správcami konkurzných podstát a ďalšími odborníkmi. Pri riešení právnych problémov našich klientov  dbáme na diskrétnosť a mlčanlivosť, zároveň sa riadime zásadou, že neexistuje právny problém, ktorý by sa nedal vyriešiť.