Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
  • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok
  • právne audity (due diligence) pohľadávok 
  • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
  • zastupovanie na súde až do právoplatného skončenia veci