Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • príprava návrhov a iných podaní
  • zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (výživné, zverenie dieťaťa do výchovy)
  • vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súvislosti s rozvodom , zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, vrátane usporiadania práv k obchodným podielom v spoločnosti s.r.o.
  • zabezpečovanie a spisovanie rodičovských dohôd
  • zastupovanie v konaní o schválení úkonu za maloleté dieťa
  • určenie rodičovstva –  určenie otcovstva, zapretie otcovstva, osvojenie (zastupovanie v konaní) podľa rodinného práva
  • vypracovanie dohôd o správe spoločného majetku
  • zastupovanie v ostatných  konaniach rodinného práva pred súdmi, notármi, správnymi orgánmi