Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English

Naša kancelária poskytuje klientom hlavne právne poradenstvo, konzultácie, vyhotovenie listín a dokumentov, súdnych návrhov, zmierov, podaní exekútorom, právne zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej  moci (notármi, exekútormi, správcami konkurzných podstát), vyhotovovanie jednostranných, viacstranných právnych úkonov, právne audity vyhotovených zmlúv a to v nasledovných oblastiach práva Slovenskej republiky: