Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • kompletný právny servis pre firmy v otázkach pracovnoprávnych
  • príprava pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení (vypracovanie pracovnej zmluvy, vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, a pod.)
  • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru , výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)
  • zastupovanie zamestnancov
  • príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení
  • zastupovanie v súdnych sporoch (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch)
  • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov