Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • obhajoba klientov v prípravnom konaní a trestnom konaní pred súdmi všetkých stupňov
  • posudzovanie nárokov vzniknutých v obchodnoprávnych vzťahoch v súvislosti s trestným konaním
  • vyrovnanie obvinených a poškodených v rámci škôd vzniknutých trestnou činnosťou
  • zastupovanie klientov v správnom a daňovom konaní
  • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
  • posudzovanie obchodných a občianskych nárokov z hľadiska daňového práva
  • príprava právnych stanovísk týkajúcich sa otázok daňového práva
  • zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov pred súdmi